Skip to main content

bạn đang ở trong!

Thanh toán của bạn đã thành công. Cảm ơn! Tôi rất vui được gặp bạn trong lớp học tiếp theo của tôi.

Bạn hẳn đã có xác nhận thanh toán từ Stripe trong hộp thư đến của mình. Tôi sẽ gửi cho bạn hóa đơn thuế trong vòng 48 giờ.

Mọi thông tin về lớp học sẽ được cập nhật qua email bạn cung cấp. Nếu bạn cần giải đáp, hãy liên hệ mình.